Сертифікатна програма "Школа професіоналів"

Про школу професіоналів

Мета сертифікатної програми – підвищення рівня професійних компетенцій фізичних терапевтів та ерготерапевтів, яке включає поглиблення теоретичних знань та удосконалення практичних професійних навичок.

Для кого?

-викладачі освітніх програм з Фізичної терапії та ерготерапії;
-практикуючі фізичні терапевти та ерготерапевти із завершеною вищою освітою;
-фахівці мультидисциплінарних реабілітаційних команд із завершеною вищою освітою.

Формат проведення:

очно-дистанційний, упродовж місяця.
1 тиждень (пт.-сб. дистанційно);
2 тиждень (пт-сб. дистанційно);
3 тиждень (самостійна робота);
4 тиждень (пт-сб. очно).

Модулі програми

Модуль 1. Менеджмент фізичної терапії та ерготерапії
Викладач: Мар'яна Гординська

Модуль 2. Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату
Викладач: Тарас Панасевич

Модуль 3. Фізична терапія при кардіопульмонарних розладах
Викладач: Олег Білянський

Модуль 4. Фізична терапія в неврології(нейрореабілітація)
Викладач: Віра Рокошевська

Модуль 5. Фізична терапія в педіатрії
Викладач: Марина Глухоцька

Модуль 6. Ерготерапія
Викладачі: Христина Виговська,Юлія Амеліна,Ірина Дмитрів,Тетяна Кравчук
Початок

лютий 2022

Тривалість

п'ятниця-субота тричі на місяць

Час

п'ятниця 18.00-20.00
субота 10.00-13.00 (можливі зміни за погодженням з групою)

Вартість

1 модуль (3 кредити) - 3000 грн.

Реєстрація ·

Програма

Модуль 1. Менеджмент фізичної терапії та ерготерапії
Модуль 2. Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату
Модуль 3. Фізична терапія при кардіопульмонарних розладах
Модуль 4. Фізична терапія в неврології (нейрореабілітація)
Модуль 5. Фізична терапія в педіатрії
Модуль 6. Ерготерапія

Час проведення: лютий 2022

Викладач: Мар’яна Гординська

Теми:
Надання реабілітаційних послуг в рамках МКФ.

Організація надання реабілітаційних послуг та звітність відповідно вимог НСЗУ.

Менеджмент роботи реабілітаційної команди.

Час проведення: березень 2022

Викладач: Тарас Панасевич

Теми:
Основи кінезіології в клінічній практиці (остеокінематика, артрокінематика, кінетика, кінематика).

Алгоритм обстеження при порушенні діяльності опорно-рухового апарату. Практичне застосування.

Втручання у фізичні терапії при порушенні діяльності опорно-рухового апарату (зменшення болю, відновлення амплітуди руху та силових якостей, функціональне тренування).

Час проведення: квітень 2022

Викладач: Олег Білянський

Теми:
Особливості фізичної терапії в кардіології (вступ,ознаки захворювань,особливості обстеження та розподілу навантаження).

Особливості перебігу захворювань ССС ( етіологія, патогенез, наслідки та особливості ФТ при кожному з них).

Фізична терапія при захворюванні органів дихання (особливості обстеження, маніпулятивні втручання, побудова програм ФТ).

Час проведення: осінь 2022

Викладач: Віра Рокошевська

Теми:
Основи фізичної терапії в неврології (складові діяльності, документація, застосування філософії МКФ).

Обстеження (клінічні інструменти, характеристики, рекомендації) плануванння, втручання, оцінювання. Домашня програма.

Клінічні інструменти, практичне застосування. Розбір клінічних випадків.

Час проведення: осінь 2022

Викладач: Марина Глухоцька

Теми:
Сучасні концепції в наданні послуг у фізичній терапії.

Типовий розвиток дитини.

Фізична терапія в педіатрії( обстеження, складання індивідуального плану, втручання).

Час проведення: осінь 2022

Викладач: Христина Виговська

Теми:
Моделі ерготерапії, основні терміни та принципи.

Ознайомлення з роботою ерготерапевта з різними нозологіями.

Обстеження та планування втручання в ерготерапії.

Сертифікат

При успішному складанні підсумкового контролю за 100 бальною шкалою (оцінка вища 65 балів), здобувач отримує сертифікат про проходження програми.

Фахові компетентності,які отримує учасник

01
● Здатність відповідно до МКФ визначати проблеми фізичної, когнітивної, психоемоційної, духовної сфер, обмеження заняттєвої участі пацієнта.
02
● Здатність клінічно мислити, планувати терапію, застосовувати засоби та методи науково-доказової практики, аналізувати та інтерпретувати результати, вносити корективи до розробленої програми фізичної та/або ерготерапії чи компонентів індивідуальної програми реабілітації.
03
● Здатність ефективно спілкуватися з пацієнтом/клієнтом, його родиною й опікунами, формувати розуміння власних потреб пацієнта та шукати шляхи їх реалізації, розробляти та впроваджувати домашню програму терапії.
04
● Здатність до роботи у реабілітаційній команді та міжособистісної взаємодії з представниками інших професійних груп різного рівня.
05
● Здатність оцінювати фактори пацієнта/клієнта (функції і структури організму, особистісні цінності, переконання та духовність), фізичне, соціально-економічне та культурне середовище які впливають на його заняттєву активність у сферах самообслуговування, дозвілля (гри) та продуктивної (навчальної) діяльності.
06
● Здатність застосовувати у практичній діяльності теорії та доказову базу щодо заняттєвої активності та заняттєвої участі пацієнта/клієнта, охоплюючи розуміння змісту, мети заняттєвої активності та її впливу на здоров’я і добробут людини, вміння оцінювати, аналізувати, адаптовувати заняттєву активність та застосовувати її у терапевтичний спосіб.
Реєстрація ·

Наші викладачі

Гординська Мар'яна
старший викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії ЗВО "Український католицький університет"
Детальніше ➞
Панасевич Тарас
викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії ЗВО "Український католицький університет"
Детальніше ➞
Білянський Олег
доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії ЗВО "Український католицький університет"
Детальніше ➞
Рокошевська Віра
завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії ЗВО "Український католицький університет"
Детальніше ➞
Всі викладачі ·